Elementi na sistemata za v treshna sigurnost

Когато машината работи, тя представлява заплаха за лицето, което я дава, да накара служителя да работи до нея. От сегашния смисъл е необходимо да се инсталират защитни елементи в машините, като същевременно се запази производствения капацитет. Компонентите и стиловете на сигурност се използват главно от производствени мощности с чуждестранен капитал за осигуряване на машини и технологични линии, машини и партньори в технологичната линия.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Лекарство за заболявания на ставите

В Полша документът, регулиращ тази страна, е m.in. Наредба на министъра на икономиката от 30 октомври 2002 г. в съзнанието на минималните изисквания по отношение на доверието и хигиената на нещата в размерите на машините, използвани от хората на работното място (Закон № 191, т. 1596, с измененията. Законовите разпоредби и закони постановяват, че машината трябва да бъде инструмент за аварийно съхранение, който се предоставя от време на време, което ще елиминира опасността или ще го отстрани. Изключение правят машините, при които превключвателят за безопасност няма да намали риска, тъй като няма да използва натиск върху етапа на поведение и няма да предотврати заплахата. Най-популярните ключове са: ключове и електромагнитни блокировки за безопасност в заведенията и технологични постижения, крайни ключове с безопасна работа в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост (висока издръжливост и здравина за трудни условия на работа, магнитни прекъсвачи и кодирани ключове, крачни превключватели. Предпазният превключвател трябва да бъде монтиран на екстремни и отворени места (в повърхностите на шахтата, т.е. в вратата, да бъде маркиран като разпознаваем (червена дръжка на жълт фон, така че поведението на машината да бъде възможно най-кратко. Спирането на машината е за предотвратяване на злополуки, намаляване на последствията от инцидент, както и за предотвратяване на повреда на машината при неправилно възпроизвеждане.