Kasa

Касовият апарат, известен като касов апарат, трябва периодично да се преразглежда. В последния пример, този преглед трябва да бъде направен най-късно две години от новия преглед или фискализация. Преглед на касовия апарат, цената на кризи се колебае в стените от 100 PLN до 200 PLN с достъп.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от съответните правни разпоредби. Правното основание за двугодишния период на прегледа на финансовия касиер е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. в историята на условията за използване на касови апарати. В съответствие с предположението и с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Наказателния кодекс неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касовия апарат е свързано с неправилно съхраняване на книга и риск от глоби за данъчно нарушение. Въпреки това, по-евтин вариант за всеки двегодишен преглед е да се извършва всяка година. Говорейки за преглед на касови апарати, вие също трябва да посочите подходящия момент, който се извършва въз основа на Данъчния кодекс. Заедно с чл. 12, ал. 3 от този закон, сроковете, известни през май, преминават с датата на последния ден на новия месец, в който се посочва началната дата на датата, и ако няма такъв ден в днешния месец - в последния ден на този месец.

https://neoproduct.eu/bg/man-pride-reshenie-za-povishavane-na-kachestvoto-na-seksa-i-po-golyama-erektsiya/

Задължението за наблюдение на датата на регистрационния чек се намира на главата, която заема обсъждания фискален касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта от такова преразглеждане в рамките на две години от тази проверка. Служителят на касата, в рамките на 5 дни от деня, в който фискалният регистър е изготвен от потребителя, следва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31, раздел 4 от Закона за касовите апарати.

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва да проверява преди всичко състоянието на всички печати на касовия апарат, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, коректността на работата, състоянието на паметта и състоянието на батерията.В проекта за избягване на излагането на санкции от картата на данъчната служба, данъкоплатецът трябва да провери датите на проверка на касовия апарат.