Kasov aparat kf 03 kehlibar

https://ecuproduct.com/bg/biostenix-sensi-oil-new-biostenix-sensi-oil-protivootrova-za-sluha/

На 1 януари 2015 г. влязоха в сила и други разпоредби, които широко разширяват обхвата на лицата, провеждащи икономическа кампания, които ще подлежат на задължителна регистрация във фискалния касов апарат на bnet hack. Поради тази причина много жени ще трябва да си купят касов апарат. За съжаление, това е настоящият кратък разход. Тъй като касови продавачи са наясно, че без причина за стойност, ще има купувачи, те няма да могат да унищожат цените. Така че вероятно си струва да се нарекат големите разходи за инвеститор, който купува касов апарат. Знаете ли обаче, че предприемачите, които го правят за първи път, могат да си върнат разходите за закупуване на касов апарат?

Според чл. 111, ал. 4 лица, които регистрират оборот и дължими суми по данъка в касата, могат да приспаднат от данъка разходите, направени за закупуване на всеки финансов фонд в размер на 90% от стойността му, но не повече от 700 злоти.Какво да направите, за да получите възстановяване на разходите за закупуване на касовия апарат? В този смисъл данъчнозадълженото лице трябва да премине писмено уведомление, в което да информира за броя закупени фискални касови апарати. Те се представят на ръководителя на съответната данъчна служба. Трябва да го направя, преди да започне поръчката на продадената стока в боксофиса. Не забравяйте, че ако надхвърлим този период, няма да получим възстановяване, затова следете времето. Нека накрая да споменем, че ако сме само един фискален касов апарат, не изискваме той да бъде представен на специален формуляр - просто го направете на формуляра относно мястото на инсталиране на касовия апарат. Това може да е очевидно, но ви напомняме, че основата за възстановяване за покупка на касиер ще бъде разписка (или друго доказателство за покупка. Нека го оставим.Като въпрос на възстановяване на разходите за закупуване на касов апарат в случай на ДДС данъкоплатци? Не забравяйте, че данъкоплатците по ДДС имат възможност да уредят покупката на касов апарат само в споразумението за ДДС за периода, в който са започнали записаните продажби в касовия апарат. Когато данъкоплатецът по ДДС е оценен в месечно училище, той може да възлиза на 25% (и не повече от 175 PLN от възстановения по сметката данък, когато има излишък от платен данък. В една и съща ситуация платец на ДДС, който изплаща по тримесечен план, може да поеме 50% от дължимата сума за търговия, но не повече от 350 PLN.