Kasov aparat za detsa

Всеки предприемач, който има фискален касов апарат, се бори всеки ден с богати проблеми, които устройствата могат да създадат. Както всички електронни устройства, касовите апарати не са свободни от решения и понякога се развалят. Не всички собственици на бизнес знаят, че по всяко време, когато записът се прави с помощта на касов апарат, той трябва да бъде второто такова устройство - само при отказ на основния.

Липсата на резервен касов апарат при продажбата на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от страна на данъчната служба, тъй като това ще попречи на данните за продажбите в сезона на повреда на основното устройство. Документите, съхранявани в касовия апарат, трябва да включват сервизна книжка на каса. В този текст не само всички ремонти са направени на устройството, но има и данни за фискализирането на хазната или промените в мислите му. В сервизната дейност вписаният номер трябва да бъде едновременно уникален номер, който е даден на касата от данъчната служба, името на предприятието и адреса на помещенията, в които се използва касовия апарат. Всички тези данни са валидни за успеха на данъчните проверки. Всички новости в паметта на касата и нейните ремонти са задачи на специализирана служба, с която всички фирми, използващи касови апарати, трябва да имат подписан договор. Важно е да информирате данъчната служба за всички промени в обслужването на касата. Продажбите в касовите апарати трябва да преминат в непрекъснат режим, а ако касовият апарат е пълен, трябва да обмените мнение за следващия, като помните за показанията на паметта. Четенето на паметта на касовия апарат може да се осъществи - също и при неговия ремонт, но само от оторизиран субект. В допълнение, тази работа изисква да бъде извършена в присъствието на служител на данъчната служба. От четенето на фискалния касов апарат се изготвя подходящ протокол, копие от което се изпраща на данъчната служба, а другата - на предприемача. Той изисква протоколът да се съхранява заедно с последващи документи, свързани с касовия апарат - неговият минус може да действа чрез налагане на наказание от службата.