Kasov aparat za onlayn magazin

Всеки, който се занимава с търговия, също мисли за касовия апарат. Има ли смисъл? Трябва ли да създавам такъв касов апарат. След като нашите съмнения бъдат решени и знаем, че трябва да имаме такава сума - възниква друг въпрос. Какви пари ще са за мен. Започваме да търсим в интернет. И ние знаем все по-малко и по-малко.Започнах по този начин. Сблъсках се с такъв проблем и колкото повече четах властта, толкова по-малко знаех. Попитах един приятел-специалист и всичко стана ясно.

Start Detox 5600

Научих, че целият касов апарат има две цифри. Единият е уникалната точка на касовия апарат. Следователно това е точка, дадена от производителя на устройството, която се въвежда във фискалната памет по време на фискализация. Второто число е точката за регистрация. това е изцяло въпросът, който се дава от съответната данъчна служба. Регистрационният номер трябва да съществува за едно незабравимо, депозирано на фискалното устройство, както и за регистрирано в работата на устройството. Вече знаех, нямаше друг номер на касовата бележка. Единственият начин, по който разбрах какво устройство ще бъде най-доброто за мен: & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & quot; & nbsp; Бях много щастлив. Той спокойно изпълни всичките ми очаквания. Моят бизнес се нуждаеше от фискално устройство, към което можеше да се свържат и други компоненти. Това ще покаже, че ненужно ме е страх, че няма да знам каква сума да купя. Купих чиния и веднага проверих уникалния номер на касата. След това маркирах регистрационния номер. Моят касов апарат беше готов за четене. Отне известно време да тренираме отбора, отколкото очаквах. Добрата парична сума означава, че тя се произвежда върху нея, сякаш "интуитивно", че не използвам нищо сложно в него. Когато един приятел дойде при мен и ме попита, не знаех какви пари да купя, тя можеше само да се усмихне. Тя беше почти специалист от касовите апарати. Днес знам, че като платим такава сума в интернет, ще получим и професионални съвети и отговори на въпросите, които ни притесняват.Всичко, което е ново, е за нас ефективен "смущаващ" тип. Но разчитането на такива технически нововъведения може да даде наистина голяма радост. Ако имаме нужда от нещо - не се страхувайте.