Kasovi aparati 2012 naredba

Всеки от данъкоплатците, който е длъжен да регистрира продажбите на стоки, докато използва касов апарат, е напълно запознат с настоящата ситуация, колко подробни изисквания в обхвата на притежаване на услугата на въпросните устройства също трябва да бъдат изпълнени. Напитка сред тези условия е отговорна за извършването на периодичен технически преглед на касата. И така, какво допълнително идва, когато трябва да се извърши? Какви характеристики имат фискалният касов апарат и техническият преглед? За него по-долу.

Съгласно Закона за ДДС касовите апарати трябва да подлежат на периодични технически проверки. След тази дата този етап е удължен. Такъв преглед се изгражда чрез подходяща услуга. Преди 1 декември 2008 г. бяха извършени технически проверки на касови апарати до едногодишния срок. При преподаването на обвързващи понастоящем правни актове касовите апарати трябва да бъдат годни за технически преглед на всеки две години от фискализация или от нов преглед. При успех, ако данъкоплатецът не предостави такава гаранция, той може да бъде подложен на санкции. Това включва, наред с други, данни за налагане на глоба на данъкоплатец за фискално нарушение, защото невъзможността да се подлага касовият апарат на периодичен преглед се нарича неправилно водене на книгата. Подобна обосновка произтича от продукта 61 § 3 от Наказателния кодекс.Ражда ли се събитие, чиято отговорност е да извърши такъв преглед? Разбира се, охраната на почивката в последния случай е в съседство с данъкоплатеца, а не от услугата. Собственикът на касов апарат novitus delio трябва да информира службата за такава необходимост към наближаващата дата на прегледа. От друга страна, техник на касата, заедно с § 31, ал. 4 права в случай на касови апарати следва да извършат задължителен технически преглед на касовия апарат в рамките на 5 дни от уведомяването.Данъкоплатецът трябва и трябва да е наясно, че неспазването на крайния срок за задължителен преглед на касов апарат води до необходимостта да се върне отстъпката за покупката му. Данъкоплатците са обект на такива санкции, които в рамките на три години от датата на записване на продажбите на стоки / услуги не са подготвили подаване на касов апарат за технически преглед от съответната служба към настоящия момент.В заключение, струва си да се помни, че само потребителят е отговорен за спазването на срока за преглед.