Kasovi razhodi

Острият фискален билет трябва да бъде всички лица, които говорят своята икономическа активност, а притока им надвишава лимитната стойност, определена от Министерството на финансите. Тогава такова лице е отговорно за регистрирането на всеки продаден продукт с помощта на касов апарат. Това малко електронно устройство е предимно регистър на трафика и данъчните обеми (приходи и ДДС, дължими от продажбата на дребно на продукти. Следователно финансовият фонд е основа за преброяване с данъчната служба.

На каква сума да се реши?В продажба са няколко вида касови апарати: POS касови апарати, касови апарати на ECR, едноместни каси, системни или специализирани касови апарати. Всички те страдат от пряко щастие и, разбира се, фондове със специално предназначение могат да бъдат намерени, наред с другото, в аптеките, такситата, автобусите или ресторантите.

В този апартамент специално искаме да сближим предимствата на POS касов апарат. Нека започнем с обяснение какво е POS касов апарат в екипа. POS каси, или EPOS, от английски английски език, което означава електронна система за продажби. Обикновено това са интернет суми, свързани с фискален принтер. Много често е възможно да има просто компютър, оборудван с: монитор, клавиатура, баркод четец, дисплей за купувача и четец на кредитни карти.

предимстваПредимствата на POS касовия апарат са преди всичко факта, че техният размер и стил могат свободно да се избират в зависимост от нуждите на даден магазин. Допълнителна характеристика е, че фискалният принтер подлежи на одобрение и изискването трябва да бъде поправено от услугата. Останалите компоненти на касовия апарат вероятно ще бъдат независимо заменени и обслужвани от първата по рода си услуга. Като се изброят предимствата на касовия регистър на POS, не е възможно да се спомене, че софтуерът за този стандартен касов апарат може да бъде разработен и съвместим с въпросите на магазина. Заслужава да се отбележи, че такива каси са оборудвани с твърди дискове, които до голяма степен спестяват и за значителен период от време свободния брой извършени транзакции (данните за дадена разписка могат да се носят дори за няколко години!. На индивидуално ниво е необходимо да се спомене, че касовите апарати са ясни и изключително добри за използване.