Konspiratsiya valim

Долносилезското подземие сега крие океана от пъзели. Къде можем да стигнем до тях? В района на Wałbrzych също Turnia Sowie, които не са запознати с поетичната схема, ще спомена „Riese“. Този таен агрегат се показа с малко обекти. Третият от тях в момента завършва позицията на важни туристически примамки, на които ентусиастите на интригите в периода на експедицията в Долна Силезия са много полезни при насочването на чумата. Кои изненади наричат ​​изявлението им смърт?Един от най-важните локомотиви, с които почиващите, които се интересуват от приказката за Втората обща буря, могат да се срещнат в Купа Соуи, са Подземните масиви Walim. Те поставиха книгата на колекцията „Riese“, а маршрутът през нея изглежда е в основата на историческите чувства за много от нас. Системата Strużka във Walim се използва за приемане, а разпадането на местна улица за разглеждане на забележителности е последното налично образование на легендата за всички съвкупности. В настоящата среда изобличението се насърчава от огромния часовник и гигантската зала, която прикрепяше мините към него. В тези подгрупи понякога виждаме изобилие от проницателни проекти, които те ни акцентират като неизмеримо начинание на предишната конфигурация на синдрома „Riese“. Въоръжените предмети, които тук са абсолютно неработещи, са по-редки, благодарение на които тази колекция адаптира невероятни функции.