Mikroskopi v poznanieto

За тези, които не уреждат сметки в данъчната служба чрез касовия апарат, книгата няма да бъде по-ценена. В крайна сметка, тези, които решат да станат ватовци, или също така да предлагат стоки и да продават услуги, отбелязвайки ги като използват фискална каса като нерезидент, ще държат такава книга на светло място. Не трябва да се забравя, че загубата на служебния регистър на касовия апарат създава тежки последствия за предприемача. Особено и те ще страдат от място, когато бизнесменът ще се опита да прикрие такава възможност както пред фирмата за услуги, кога и пред данъчната служба.

Книгата за услуги е препоръчителна, защото тя се подготвя за всички видове фестивали и ремонти. Понастоящем, въз основа на вписванията от обекта, представителят на данъчната служба може да реши дали бизнесменът е водил записи правилно или не. Така че, ако става въпрос за изгубване или унищожаване на сервизната книга, не се колебайте да уведомите офиса за този инцидент. Убедени не само да съобщят факта, че книгата е загубена, но и да посочи как е последна. Последното обаче не завършва със задълженията, които предприемач трябва да помни в такова нещо.

Важното е, че дори след отчитане на загубата в офиса, да се нарича фирмата нов фискален касов апарат, който обслужва и преглежда касовия апарат. Нейният обитател ще ни даде дубликат. Заслужава да се отбележи, че такава компания е длъжна да издаде резервно копие на книгата. И ако в отдалечеността от години се възползвате от услугите на други компании за услуги, то трябва да се създаде от факта, че дубликата на брошурата може да съдържа пропуски. Ето защо запазвате този регистър, така че винаги да ходите на тихо място, не можете да го откраднете, или когато нямате достъп до него.

В случай, че представителят на данъчната служба установи, че има нередности в дубликата, той следователно може да създаде поне необходимостта да върне отпуснатата сума за закупуване на касов апарат. Освен това, ако самият предприемач реши да пресметне в офиса като платец на ДДС, след такава злополука може да се случи, че той ще поиска да се откаже от подобна операция по съхранение.