Nay bezopasnoto myasto v kolata

Обсъждайки концепцията за безопасността на експлозията, т.е. доказателство за експлозия, е невъзможно да се изброят всички насоки по текущата тема. Има много подробни закони, които регулират обсъждания по-горе предмет. На първо място, трябва да се има предвид, че в зоните, особено изложени на пожар или експлозия, се прилагат разпоредбите на директивата ATEX, които доказват, че например в въглищни мини и където има риск от експлозия на метан или въглищен прах, е необходимо да се използват устройства, те противодействат на експлозията и в същото време имат маркировка СЕ.

Има много европейски правила по текущата тема, но има и много полски разпоредби. В Република Полша преди всичко разпоредбите на принципите на доверие и хигиена на труда и наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. всъщност са минимални изисквания по отношение на здравето и безопасността на работното място, свързани с лекотата на срещата в смисъл на работа на експлозивна атмосфера (Dz. U.Nr. 138, т. 931.Когато се споменава експлозивната безопасност, трябва да се отбележи, че във всяко помещение, където има такъв риск, работодателят е длъжен да създаде документ за защита от експлозия. Такъв документ може да се извърши и с оценка на професионалния риск. Трябва обаче да се помни, че той подлежи на преразглеждане, като се следва примерът за успеха на модернизацията на офиса на книгата.Днес има голямо влияние върху безопасността на служителите. Затова противопожарната защита е от голямо значение. Създаването на документ, който е документ за противопожарна защита, е насочен предимно към определяне на зоните, които могат да бъдат изложени на потенциални експлозии. В същото време се дават защитни мерки.Освен това, всяка работеща къща, изложена на пожар, трябва да бъде система, която да противодейства на появата на експлозия. Този метод се спазва с три елемента. Първо, той трябва да потиска запалването, създадено в устройствата. На второ място, това е да се повиши налягането в аксесоарите в добро състояние, и на трето място е да се предотвратят пламъците, които преминават през тръбите или каналите, да причинят вторичен пожар.В обобщение, трябва да имате, че да бъдете полезни е най-важното нещо. Следователно работодателят трябва да спазва правилата и да се стреми към безопасността на служителите.