Obsluzhvane na kasovi aparati piaseczno

Касовите апарати са необходими не само при повреда на оборудването, но и по време на задължителната проверка на касовите апарати, а също и в момента, когато създаваме и прекратяваме операциите. Заедно със закона единственото лице, което може да се заинтересува да го поправи в случай на повреда в касов апарат, е служителят на обслужващото звено, който проверява със съответните разрешения. Много често придобиването на разрешения е както следва:

разрешения:- дружеството за обслужване е на продавача на касови апарати с оглед установяване на сътрудничество и въвеждане на дилърски договор,- след получаване на съгласие, насочва най-малко двама служители за сертификационно обучение, което завършва с изпит. В учебния сезон сервизният техник придобива правата за всеки човек на фискални устройства, които излизат от възможностите на производителя.- след приключване на тестовете сервизният техник получава личен и снимков идентификационен номер и неговия печат, за да постави печати на фискалния модул. Производителят, от друга страна, въвежда сервизния техник в списъка на хората, които са подходящи за извършване на гаранционни и следгаранционни ремонти, както и необходимите технически прегледи, и провежда прехвърлянето му в данъчната служба.

FlyBraFlyBra Перфектният начин за по-голям размер на гърдите

Trivia:Разрешенията се приемат за период от една година и това отнема известен тип касов апарат - така че курсът не дава на военнослужещ, посветен на ремонта на всички фискални устройства на един производител, а само за отстраняване на неизправности в избрани модели.Сервизният техник е принуден да повишава компетенциите си ежедневно, като стартира в сервиз за продукти, той също трябва да пише на производителя всяка година, за да отложи срока на годност.Изискването, записано в дилърския договор, е обслужващото устройство да може да съхранява резервни части, както и инструменти и контролно-измервателно оборудване. И услугата е необходима, за да снабдява клиентите с оперативни теми, които идват от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не борави с касови апарати в структурата до последния подходящ, няма право да отглежда дневник и изисква да даде идентификационния номер на производителя. Сервизният техник може да използва касови апарати само ако е човек в организацията, свързана с търговското споразумение на производителя.